Działamy profesjonalnie, jesteśmy kompetentni.

Kontakt

Formularz kontaktowy z naszym biurem
SMS Maritime Services Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 8/53B
PL-70-471 Szczecin
Tel. +48 91 4826000 (24/7)

Fax: +48 91 4826060
sms@smsmaritime.pl

 

Zbigniew Kowalczyk

Tel.kom. 0048 600 986 128
e-mail: zkowalczyk@smsmaritime.pl

Cezary Odkala

Tel.kom. 0048 600 986127
e-mail: codkala@smsmaritime.pl

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Szczecinie w XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem-0000064744

Kapitał zakładowy 537.000 zł.
NIP 851-27-03-938
REGON 812044144

teentube18