We are competent professionals, we do have experiance.

Contact

Feel free to contact us
SMS Maritime Services Ltd.

Al. Wojska Polskiego 8/53B
PL-70-471 Szczecin
Tel. +48 91 4826000 (24/7)

Fax: +48 91 4826060
sms@smsmaritime.pl

 

Zbigniew Kowalczyk

MPH. 0048 600 986 128
e-mail: zkowalczyk@smsmaritime.pl

Cezary Odkala

MPH. 0048 600 986127
e-mail: codkala@smsmaritime.pl

 

Company registered in Sad Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy KRS No 0000064744
Capital 537.000 zł.
VAT PL8512703938
Registry RWEGON No. 812044144

Bank: Raiffeisen Bank Polska SA SWIFT RCBWPLPW
IBAN (PLN) PL20 1750 1077 0000 0000 0110 7704

teentube18